EN DE

Ekologis Laboratorium Badań Środowiskowych S.C.

Akredytacja

System jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzony certyfikatem AB 1144

Akredytacja

Ekologis Laboratorium Badań Środowiskowych S.C.

Firma prowadzi obsługę formalno-prawną w obszarze ochrony środowiska i świadczy usługi laboratoryjne.

Laboratorium w swoim zakresie oferuje badania z dziedziny środowiska pracy, emisji zanieszczyszczeń i hałasu do środowiska oraz analizy fizykochemiczne ścieków.